صفحه نخست | آرشیو | ارتباط با ما| شماره تماس : 09123823828
خوش آمدید ریاضی دروازه علوم

ایمن وببزرگترین عدد اول شناخته شده :
موضوع: @name | تاریخ ارسال: یکشنبه 29 مهر‌ماه سال 1386

اعداد اول

 

تعریف : عدد طبیعی  p>1    را اول گوییم هرگاه  فقط بر یک و خودش بخش پذیر باشد  و هر عدد طبیعی p>1  که اول نباشد را عدد مرکب گوییم .

قضیه ۱ : بینهایت عدد اول وجود دارد .

قضیه ۲ : هر عدد طبیعی مرکب  n  حداقل دارای یک مقسوم علیه اول کوچکتر و یا مساوی جذر عدد n   می باشد ( غربال ارتستن )

تعریف : اعداد p   و  p+2   را اعداد  اول دو قلو گوییم هرگاه هر دوی آنها عدد اول باشند .

تعریف : عدد اولی را عدد اول مرسن گوییم که بشکل قوای از ۲  منهای یک باشد .

بزرگترین عدد اول شناخته شده : در تاریخ چهارم سپتامبر  ۲۰۰۶   بزرگترین عدد اول شناخته شده توسط George woltman   معرفی شد این عدد دارای ۹۸۰۸۳۵۸  رقم می باشد  و بصورت ۲ بتوان ۳۲۵۸۲۶۵۷  منهای ۱ میباشد و جالب است بدانید این عدد یک عدد مرسن نیز می باشد و چهل و چهارمین عدد مرسن کشف شده می باشد .

بزرگترین  اعداد  اول دو قلوی شناخته شده :بزرگترین اعداد اول  دوقلوی شناخته شده  در سال ۲۰۰۷ کشف گردید این عدد دارای ۵۸۷۱۱ رقم است .

 

  ادامه مطلب | 1 نظر