صفحه نخست | آرشیو | ارتباط با ما| شماره تماس : 09123823828
خوش آمدید ریاضی دروازه علوم

ایمن وبرسم نمودار تابع :
موضوع: @name | تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 شهریور‌ماه سال 1387

۱- رسم نمودار توابع خطی : همانگونه که از نام این توابع مشخص است این نمودار این توابع بصورت یک خط می باشد و لذا برای رسم نمودار این توابع داشتن دو نقطه کافیسیت و مناسبترین نقاط ؛ دادن اعداد صفر و یک به x است و مقدار  y  بدست آورده  و با داشتن دو نقطه نمودار تابع را رسم می کنیم . 

 

2- رسم نمودار توابع درجه دوم : نمودار این توابع را سهمی گویند برای رسم این توابع ابتدا از تابع نسبت به x  مشتق گرفته و آنرا مساوی صفر قرار می دهیم و بدین صورت طول نقطه ماکزیمم یا مینیمم را بدست آورده ایم و با جایگذاری در تابع عرض نقطه را مشخص میکنیم . حال برای رسم تابع دو نقطه در اطراف نقطه ما کزیمم یا مینیمم نیاز داریم که با بدست آوردن آن دو نقطه می توانیم نمودار تابع را بطور دقیق رسم کنیم  

توجه : در این توابع اگر ضریب xمثبت باشد نقطه بدست آمده مینیمم و اگر منفی باشد آن نقطه ماکزیمم را مشخص می کند .  

 

3- رسم نمودار سایر توابع جبری : برای رسم نمودار این توابع باید اقدامات زیر را انجام داد : 

1- دامنه تابع را بدست می آوریم  

2- از تابع مشتق گرفته و با مساوی صفر قرار دادن آن نقاط بحرانی تابع را تعیین می کنیم . 

3- مجانبهای تابع را بدست می آوریم ( در صورت وجود )  

4- با رسم جدول تغییرات و تعیین علامت مشتق نقاط ماکزیمم و مینیمم  را با استفاده از آزمون اول مشتق تعیین می کنیم . 

5- اگر مشتق تابع خود تابعی نسبتا" ساده است دوباره از آن مشتق گرفته و نقاط عطف تابع را بدست می آوریم و می توان با تعیین علامت کردن آن جهت تقعر تابع را نیز مشخص نمود . 

6- حال باداشتن دامنه تابع و مجانبها و جدول جهت تغییرات می توان نمودار تابع را رسم نمود .  

 

اگر سوال تخصصی داشتید می توانید سوال کنید .

  ادامه مطلب | 4 نظر