صفحه نخست | آرشیو | ارتباط با ما| شماره تماس : 09123823828
خوش آمدید ریاضی دروازه علوم

ایمن وبیا مهدی جان خدا کند که بیایی
موضوع: @name | تاریخ ارسال: شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1386
    آرزوی دیدار

 

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان ترا که منهم برسم به آرزویی

به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم

همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

به ره تو بس که نالم زغم تو بس که مویم

شده ام زناله نالی، شده ام زمویه مویی

همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی

من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی

شود اینکه از ترحم دمی ای سحاب رحمت

من خشک لب هم آخر زتو تر کنم گلویی

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت

سرخم می سلامت شکند اگر سبویی

همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا

تو قدم به چشم من نه ، بنشین کنار جویی

نه به باغ ره دهندم که گلی به کام پویم

نه دماغ اینکه از گل شنوم به کام بویی

نه وطن پرستی از من به وطن نموده یادی

نه زمن کسی به غربت بنموده جستجویی

بنموده تیره روزم ستم سیاه چشمی

بنموده مو سپیدم صنم سپید رویی

نظری به سوی " رضوانی" دردمند مسکین

که بجز درت ندارد نظری به هیچ سویی

  ادامه مطلب | 1 نظر